In het advies vraagt de Raad van State aandacht voor de drempels voor hulpverlening (p. 19):

Drempels hulpverlening

Het is ook de vraag of mensen voor wie de samenleving te ingewikkeld is, de weg naar hulp wel tijdig weten te vinden. En of dit kan zonder dat schaamte hen belemmert. Vaak weten mensen die financiële en bureaucratische vaardigheden als vanzelf bezitten, juist ook heel goed hulp te vinden. Zij schakelen dan een accountant of financieel adviseur in, die hen dat uit handen neemt. Voor mensen die deze vaardigheden niet als vanzelf hebben, geldt dat niet. Daarbij werpen gemeenten soms ook drempels op. Lopende echtscheidingsprocedures, psychosociale problemen en een zzp-status kunnen bijvoorbeeld redenen zijn om een aanvraag voor schuldhulpverlening niet in behandeling te nemen. Veel mensen voldoen daardoor niet aan de eisen om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening. Dat werkt dubbel tegen.

De Raad van State adviseert gemeenten om laagdrempelig budgetadvies mogelijk te maken (p. 32):

Tijdig en toegankelijk budgetadvies

Gemeenten kunnen voorzieningen inrichten waar mensen eenvoudig en zonder schroom kunnen binnenlopen met financiële vragen. Bijvoorbeeld een laagdrempelig loket ‘eerstehulppost financiën’: financieel advies voor iedereen.
Sommige gemeenten hebben al een dergelijk loket, bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort. Door budgetadvies eerder en grootschaliger aan te bieden, kan bespaard worden op de kosten van schuldhulpverlening. Mensen krijgen advies over overzicht houden op inkomsten en uitgaven, over besparen op uitgaven zoals verzekeringen of over financieel omgaan met veranderingen in het leven. Ook kan hen worden gewezen op mogelijkheden voor inkomensondersteuning. De RVS adviseert gemeenten om laagdrempelig budgetadvies mogelijk te maken.