Een van de conclusies uit deze rapporten is dat kwetsbare wijken continu om aandacht vragen, ook van de rijksoverheid. Dat is een conclusie die bij gemeenten op brede steun kan rekenen.