Het geld ervoor zit in een Jongeren Perspectief Fonds, dat weer onderdeel is van het Schuldenlab waarmee de gemeente de schuldenproblematiek gaat aanpakken. In dat ‘lab’ bedenken gemeente en maatschappelijke partners nieuwe plannen om er iets aan te doen. In Den Haag zijn er 18.000 jongeren met een gemiddelde schuld van 11.000 euro, zegt PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh.

Schuldeisers van een jongere krijgen een aflossingsvoorstel, in ruil voor kwijtschelding van een deel van de schuld. De restschuld neemt de gemeente Den Haag via het Jongeren Perspectief Fonds over. De jongere betaalt die terug door concreet aan de slag te gaan, met school of werk en ook vrijwilligerswerk te doen. Het is maatwerk, zegt wethouder Baldewsingh. Hij maakt zich zorgen over het toenemend aantal inwoners met schulden. Vanuit het Schuldenlab moeten allerlei nieuwe innovatieve ideeën opborrelen voor oplossingen.

Bron: ANP