,,Het ligt erg voor de hand” dat het ministerie van Sociale Zaken het vak van leerkracht als zogeheten kansberoep aanmerkt, zei Bussemaker. Daarmee komen aspirant-leerkrachten voor de studiefinanciering in aanmerking.

Het basisonderwijs voert actie voor een hoger loon, maar Bussemaker deed de leerkrachten geen beloften. Haar partijleider Lodewijk Asscher (PvdA) dreigde eerder de nieuwe begroting te torpederen als daarin loonsverhoging vor juffen en meesters ontbreekt, maar Bussemaker wilde dat niet herhalen. Wel noemde ze Asschers woorden ,,interessant” en ,,verstandig” en zei ze in augustus bij het opstellen van een nieuwe begroting ,,niet bij het kruisje te tekenen”.

De opstelling van de PvdA wekte de woede van onder meer VVD, D66 en CDA. ,,Klinkklare kolder” en ,,tamelijk ongepast”, noemde Michel Rog (CDA) de opstelling van Bussemaker. Paul van Meenen van D66 sprak van een ,,verwarrend spel over de rug van hardwerkende docenten”.

Bussemaker gaat de schoolbesturen manen meer leerkrachten in een hogere salarisschaal te plaatsen, zei ze donderdag. Dat hebben de besturen ooit toegezegd, maar die belofte zijn ze nog niet nagekomen.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins, die het initiatief nam voor de extra beurs, is tevreden. ,,Vakmensen die vroeger iets anders hebben gedaan, kunnen een waardevolle aanvulling zijn op al die goede leerkrachten die we al hebben.”