Dat is de bekendgemaakte conclusie van de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na een onderzoek. De schulden ontstaan veelal als er iets misgaat met de aflossing van de studieschuld of als de student de studentenreiskaart niet tijdig stopzet na afronding van de studie. Uiteindelijk krijgt de helft van de studenten met een betalingsachterstand een deurwaarder aan de broek. In 2015 gebeurde dat ruim 140.000 keer.

Communicatie DUO

Van Zutphen vindt dat DUO niet op een goede manier communiceert met de (oud-)studenten over de schulden. Zo stuurt DUO weliswaar mails, betalingsverzoeken, notificaties en aanmaningen, maar studenten slaan hier vaak niet op aan. De communicatie moet actiever en persoonlijker, vindt hij.

Zo zou DUO er goed aan doen om de student te bellen nog voordat een deurwaarder wordt ingeschakeld. Dat levert volgens de ombudsman de overheid meer geld op en zo ontstaat meer waardering voor de dienst.

OV- kaart stopzetten

Daarnaast hekelt de ombudsman het systeem dat studenten hun ov-kaart na hun studie direct zelf moeten stopzetten en anders een boete krijgen. Onlangs bleek uit onderzoek van het tv-programma Kassa dat studenten de afgelopen drie jaar in totaal bijna 140 miljoen euro aan boetes moesten betalen.

Van Zutphen vindt dat de overheid het stopzetten van de ov-kaart logischer moet maken. Ook studentenorganisaties dringen hier al jaren op aan. Het ministerie van Onderwijs onderzoekt of het mogelijk is dat de kaart automatisch wordt stopgezet.

De ombudsman heeft ook tips voor studenten om schulden te voorkomen, onder meer door bereikbaar te blijven voor DUO.

Schuldprobleem snel aanpakken

Studentenorganisatie ISO wil dat het schuldprobleem snel wordt aangepakt. ,,Studenten die met onverwachte schulden de arbeidsmarkt worden opgestuurd staan voor het begin van de wedstrijd al met 1-0 achter. Daar heeft niemand baat bij. DUO en studenten lijken op dit moment een andere taal te spreken. Dat zorgt voor veel onbegrip en frustratie”, aldus het Interstedelijk Studenten Overleg.