Dat staat in de zogenoemde landspecifieke aanbevelingen die de Europese Commissie maandag in Brussel presenteerde. Daarin analyseert de commissie hoe het beleid is uitgevoerd en gidst ze de lidstaten de goede kant op voor de komende twaalf tot achttien maanden.

Brussel tikt Den Haag op de vingers over de aanpak van de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. ,,De in 2015 aanbevolen intensivering is achterwege gebleven.” Ook het omvangrijke, aanhoudende overschot op de lopende rekening vindt Brussel een probleem.