Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening.

Schuldhulpacademie

Om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen, steekt het programma in op het delen en toepassen van (nieuwe) kennis. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt via een nieuwe Schuldhulpacademie. Dit wordt een leer- en ontwikkelplatform met effectieve interventies voor iedereen die werkt met mensen met schulden: niet alleen schuldhulpverleners en vrijwilligers, maar ook cliëntenraden, beleidsmakers, managers, raadsleden en wethouders.

Uit de sores

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) startte 22 februari officieel het programma. Armoede en schulden vormen een enorm maatschappelijk vraagstuk. Klijnsma benoemde de urgentie om al die mensen die ‘in de sores’ belanden daar zo snel mogelijk uit te helpen.

Ze hoopt ook dat in verband met preventie de ervaringsdeskundigen in het programma een stevige positie krijgen: ‘De eigen verhalen van mensen die in de ellende zitten of zaten hebben zoveel meer impact dan goedbedoelde waarschuwingen van professionals. Voor deze mensen pakken we nu door.’

Hard werken

Uiterlijk juni 2017 moet er een plan liggen. De komende maanden verkennen de vijf partijen hoe de Schuldhulpacademie eruit komt te zien, welke kennis hierin een plaats krijgt en met welke instellingen wordt samengewerkt. Christophe Geuskens zal dit proces als programmamanager begeleiden: ‘Het is meestal hard werken om uit de schulden te komen. Hard werken gaan wij nu ook doen. Als we onze krachten bundelen, ligt er voor ons een grote kans om deze ambitie goed waar te maken.’

Eindjes aan elkaar knopen

De bijeenkomst vond plaats in Schiedam. Het regionale samenwerkingsverband Stroomopwaarts en sociaalwerkorganisatie Minters lieten hun praktijkaanpak en ambities zien voor de aanpak van schulden in de wijk. De vijf partijen reikten de geactualiseerde handreiking ‘De eindjes aan elkaar knopen’ uit aan de aanwezige vrijwilligers en professionals in de wijk. Deze publicatie biedt de meest recente vakkennis, wetenschappelijke inzichten en motiverende gesprekstechnieken.