Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert in die brief de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van problemen van (ex) dak- en thuisloze jongeren met schulden, de stand van zaken van het onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom van schuldhulpverlening en het rapport van de Inspectie SZW inzake onderzoek naar vroegsignalering van problematische schulden.