Bij de nieuwe mogelijkheid wordt aan schuldeisers een aflossingsvoorstel gedaan in ruil voor kwijtschelding van het grootste gedeelte van de schuld. De restschuld wordt door de gemeente overgenomen. De jongere betaalt deze restschuld terug door te investeren in zijn of haar toekomst. Dat kan bijvoorbeeld door een opleiding te volgen of te gaan werken, in combinatie met vrijwilligerswerk, laat de D66 weten.

Belemmerende schulden
Omdat jongeren met een zware schuldenlast later vaak te maken krijgen met een bijstandsuitkering of schuldhulpverleningstraject, is niets doen volgens de D66 geen optie. ,,We vervangen belemmerende schulden door een kansrijke toekomst. Dit is beter voor hen en scheelt de samenleving later weer andere kosten”, aldus de fractievoorzitter.