De Staatssecretaris van SZW zal eind van dit jaar een hoofdlijnennotitie over de vereenvoudiging van de
beslagvrije voet aan de Tweede Kamer sturen. Daarna wordt het nieuwe systeem in wetgeving vervat. De benodigde wetgeving wordt medio 2016 aan de Tweede Kamer gezonden. Na de behandeling van het wetsvoorstel door het parlement moet aan alle betrokken partijen enige tijd worden gegeven om de nieuwe regeling te implementeren. Hierdoor zullen de nieuwe regels waarschijnlijk op zijn vroegst op 1 juli 2017 in werking kunnen treden.

Bron: Kamerstukken II 2015/16, 34300-XV, 13