Onduidelijkheid over leenmogelijkheden, terugbetalen van de studieschuld, de studenten-OV-chipkaart en het switchen van studie: studenten willen nog veel weten over het nieuwe stelsel. Dit blijkt uit het Nibud Studentenonderzoek dat eind juni verschijnt. Het Nibud bundelt deze en nog veel meer vragen en antwoorden van (aankomende) studenten en hun ouders in het geheel vernieuwde boek Geldwijzer Studenten.

Wat verandert er precies?

De basisbeurs in het hoger onderwijs van ongeveer 280 euro (voor uitwonenden; 103 euro voor thuiswonenden) wordt afgeschaft. Ook studenten die nu in hun bachelorfase zitten krijgen daarmee te maken, zij verliezen de basisbeurs wanneer ze aan een master beginnen. Studenten mogen meer gaan lenen om het verlies aan basisbeurs te compenseren. Terugbetalen mag in 35 jaar, in plaats van 15 jaar. Voor mbo’ers verandert de studiefinanciering niet. De aanvullende beurs voor studenten van wie de ouders weinig verdienen wordt wat verhoogd en gelijkgetrokken voor uit- en thuiswonenden.

Bron: Nibud