Veel zzp’ers lopen risico’s op schulden en hebben grote moeite hun geldzaken op orde te krijgen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) wil daar iets aan doen en komt met een online stappenplan voor zelfstandigen om hun financiën te ordenen.

In Nederland werken ongeveer 1,1 miljoen zzp’ers. Zij lopen met hun wisselende inkomsten en vaste uitgaven over het algemeen een groter risico op geldproblemen dan mensen met een vaste baan.

In het zogeheten Geldplan ZZP krijgen zzp’ers vragen over hun onderneming, leefsituatie, administratie, inkomenssituatie en reserves. Op basis daarvan krijgen ze een overzicht van hun financiële risico’s en suggesties om daar actie op te ondernemen.