Bijna één op de vijf huishoudens in een sociale huurwoning in Amsterdam heeft het financieel gezien erg zwaar. En nog eens 24 procent is financieel gezien kwetsbaar. Zij hebben net voldoende en zullen iedere maand voor moeilijke financiële keuzes staan. Het Nibud maakt zich zorgen over huurders met een minimuminkomen in een sociale huurwoning.

Zelfs in een gemeente als Amsterdam, waar veel geld wordt vrijgemaakt om armoede te bestrijden, zit 42 procent van de sociale huurders, bijna 60.000 Amsterdamse huishoudens, in een financieel gezien zorgelijke situatie. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Nibud heeft gedaan in opdracht van de gemeente Amsterdam, de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels en de Amsterdamse woningcorporaties.

Landelijk probleem

Het Nibud vindt het belangrijk dat meer gemeentes de financiële situatie van hun huurders in kaart brengen. Daarmee wordt duidelijk wie echt de huurders in de knel zijn. Het Nibud ziet dat de gemeente Amsterdam een uitgebreid minimabeleid heeft en dat het dan toch nog niet lukt om deze huishoudens minder financieel kwetsbaar te maken. Met name alleenstaanden met een bijstandsuitkering zijn financieel gezien zeer kwetsbaar.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ´Wat we hier zien is een landelijk probleem, dat kunnen gemeenten niet alleen oplossen. Maar daarvoor is het wel belangrijk om dat lokale beleid ook goed in beeld te brengen. Wij adviseren dat op landelijk niveau, met inachtneming van de gemeentelijke mogelijkheden, wordt gekeken hoe we de betaalbaarheid van sociale huur kunnen verbeteren. Nu zien we nog te vaak dat de laagste inkomens ook betaalbaarheidsproblemen ondervinden, ook al is de huur afgestemd op dat lage inkomen en krijgen ze huurtoeslag. Ons doel is dat de financiële stress van deze miljoenen huishoudens in Nederland minder wordt. Door dit soort onderzoek weten wat dat de aangekondigde huurverlaging in 2021 van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die overigens zeer wenselijk is, niet de financiële situatie van al deze 60.000 Amsterdamse huishoudens verbetert’.