MKB-Nederland, de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), roept ondernemers met een coronaschuld andermaal op contact op te nemen met de Belastingdienst. Dinsdag verloopt de deadline waarop ondernemers die nog helemaal geen actie hebben ondernomen om een schuld terug te betalen zich kunnen melden.

Het gaat om nog niet terugbetaalde belastingen die tijdelijk opgeschort werden om verlichting te bieden tijdens de pandemie. Ondernemers die vrezen failliet te gaan, moeten “goed advies inwinnen”, zegt een woordvoerder. “Het is belangrijk dat ondernemers zelf met de Belastingdienst in gesprek gaan. Iedereen die dat nog niet heeft gedaan moet dat zo snel mogelijk doen. Ondernemers die echt geen uitweg meer zien en aan een faillissement denken, moeten ook goed advies inwinnen over dat ze niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.”

Begin juni hadden zo’n 45.000 ondernemers nog niets gedaan om de tijdens de coronapandemie uitgestelde belastingen alsnog te storten. Dat zijn volgens de brancheorganisatie veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zoals ondernemers met een horecazaak of winkel. “Die zijn oververtegenwoordigd in de groep die hiermee te maken heeft, omdat ze een forse tijd beperkingen kregen en dicht moesten”, aldus de woordvoerder.

MKB-Nederland heeft geen actuele cijfers van de huidige grootte van de groep ondernemers met een coronaschuld. De belangenorganisatie zei zich eerder zorgen te maken over de voorspelde faillissementsgolf als gevolg van het moeten afbetalen van coronaschulden.