Meer dan 40 procent van de duizend ondervraagde flexwerkers geeft aan dat ze niet genoeg verdienen om goed van te kunnen leven. Bij mensen met een vast contract is dat bij nog geen 20 procent het geval, aldus FNV. 30 procent van de oproepkrachten en 40 procent van de uitzendkrachten zegt verder moeite te hebben om een betaalbare huurwoning te vinden, tegenover 10 procent van de werknemers met een vaste aanstelling.

Uit de studie komt ook naar voren dat zo’n 15 procent van de mensen met onzeker werk minder verdient dan het wettelijk minimumloon. En een kwart zou niet alle gewerkte uren betaald krijgen.