Huishoudens met een laag inkomen kunnen sinds dinsdagochtend terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Daar kunnen zij, als hun energierekening een relatief groot deel uitmaakt van hun inkomen, gedeeltelijke compensatie aanvragen voor de hoge energiekosten. Het onlineloket is sinds 09.00 uur open en sluit eind maart.

Het fonds is voorlopig alleen voor deze winter, voor de periode van oktober tot en met maart. De organisatie schat in dat er zeker honderdduizenden Nederlanders voor in aanmerking komen. De uitbetaling is binnen een maand nadat een inzending is goedgekeurd en dit verloopt via de energieleverancier van het huishouden.

Alleenstaanden komen in aanmerking als zij een bruto-inkomen, inclusief vakantiegeld, van minder dan 2980 euro hebben. Mensen die samenwonen moeten minder dan 3794 euro verdienen. In beide gevallen is dit twee keer het sociaal minimum. Om in aanmerking te komen moet de energierekening minimaal 10 procent van het inkomen zijn. Bij de laagste inkomens wordt alles boven dit percentage vergoed, voor de wat hogere inkomens is dat iets minder.

Energiebedrijven en het kabinet kondigden afgelopen najaar al de komst van het noodfonds aan. Het kabinet draagt maximaal 50 miljoen euro bij, net als bedrijven uit met name de energiesector. Hier zijn onder meer de grote energiebedrijven Eneco, Essent, Greenchoice en Vattenfall bij betrokken.