Tijdens het symposium spreken internationaal toonaangevende experts over financiële educatie, dat als een belangrijk instrument geldt voor duurzame economische groei en financiële stabiliteit. Het is voor het eerst dat zoveel internationaal toonaangevende vakgenoten tijdens een conferentie over financiële educatie in Nederland bijeenkomen.

Internationale belangstelling voor Nederlandse aanpak

Wijzer in geldzaken is een platform waarin partnerorganisaties uit de financiële sector, de overheid, voorlichtings- en consumentenorganisaties en de wetenschap hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. De publiekprivate aanpak van Wijzer in geldzaken leidt internationaal tot veel belangstelling, vooral vanwege de open, constructieve houding tussen de partnerorganisaties onderling en de resultaatgedreven werkwijze.

Gurría, Dijsselbloem en Lusardi spreken over financiële veerkracht

Naast de aanwezigheid van koningin Máxima spreken tijdens het symposium onder andere OESO secretaris-generaal Angel Gurría, Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en professor Annamaria Lusardi. Deelnemers zijn afkomstig van het OESO/International Network on Financial Education (INFE), ministeries van financiën en onderwijs, centrale banken, toezichthouders, overheidsinstanties, de wetenschap, private sector en NGO’s. Onderwerpen die ter tafel komen: Hoe ontwerpen we effectieve interventies op het gebied van financiële educatie; Hoe voorkomen we financiële kwetsbaarheid, Financiële educatie op school en Pensioenplanning.

Het belang van financiële educatie

Koningin Máxima is erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld. Onder andere tijdens de Week van het geld, waarin basisscholieren verantwoord financieel gedrag leren. Financiële educatie is van essentieel belang om een goede start in het leven te maken en financieel overeind te blijven, maar ook om goed voorbereid te zijn op onverwachte situaties. Het platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën.