Het ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’  is gericht op ondersteuning van groepen die extra geraakt worden door de coronacrisis en de bijkomende maatregelen. Movisie maakte een overzicht van inspirerende praktijkvoorbeelden, aanpakken en kennisproducten die hierbij van pas komen.

Het doel is gemeenten te informeren en inspireren die met de aanpak van het pakket aan de gang gaan. Het interactief overzicht geeft kennisproducten en tools weer die hun waarde al hebben bewezen.

Coronacrisis en welzijn

Hoe de coronacrisis invloed heeft op het welzijn van mensen wordt onder andere beschreven in het dashboard sociale impact en in het SCP-rapport ‘Eén jaar corona’. Het kabinet wil met het steunpakket extra gemeentelijke inzet mogelijk maken op de ondersteuning van jeugd, kwetsbare mensen en het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Meer informatie

Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl

Movisie: Veerkrachtig verder tijdens en na corona