Klijnsma wil met de G4 in gesprek over de ideeën over de vereenvoudiging van de beslagvrije voet die de 4 betrokken wethouders in de proeftuin willen beproeven.

Er wordt nog – in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW – een concreet plan opgesteld voor de invulling van een proeftuin. Het is de bedoeling dat de Belastingdienst, het CJIB en nader te bepalen partijen bij de proeftuin worden betrokken.