Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG hernieuwen de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart en 16 oktober 2020 zijn gemaakt.

Dit houdt in dat huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden zoveel mogelijk worden voorkomen. De woonpartijen vertegenwoordigen ruim 80% van de huurhuizen in Nederland.
De sinds 1 januari 2021 gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) maakt vroegsignalering door onder andere verhuurders verplicht. Op deze manier kunnen gemeenten sneller (schuld)hulp bieden aan inwoners met een huurachterstand.

Bij betalingsachterstand snel contact

Een onderdeel van het statement is de inzet op vroege signalering van betalingsachterstanden. Snel contact tussen verhuurder en huurder helpt de groei van verdere schulden én uiteindelijk huisuitzetting te voorkomen.  In de infographic van de Rijksoverheid wordt uiteengezet wat een huisuitzetting is en hoe deze kan worden voorkomen als verhuurder.

Onderdeel van pakket aan maatregelen

Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk inwoners in de financiële problemen komen, heeft het kabinet diverse maatregelen genomen. Op het terrein van huurbeleid worden de huren in de gereguleerde sector bevroren, wordt huurverhoging in de vrije sector gemaximeerd, én kunnen huurders met laag inkomen en hoge huur huurverlaging krijgen bij hun woningcorporatie. Verhuurders spannen zich binnen hun mogelijkheden in om samen met huurders tot maatwerkafspraken te komen. Denk aan het tijdelijk opschorten van de huur of het treffen van een betalingsregeling. Het zoveel mogelijk voorkomen van huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden past in dit pakket aan maatregelen.