Omdat meer mensen door de coronacrisis in de schulden komen, trekt het kabinet 146 miljoen euro uit om gemeenten te helpen met de schuldenaanpak. Het schuldhulptraject wordt korter en er komt een waarborgfonds, maakte staatssecretaris Bas van ’t Wout (Sociale Zaken) bekend.

Het kabinet heeft met gemeenten en andere partijen afspraken gemaakt om de schuldenaanpak te versterken. “Veel mensen zijn de afgelopen tijd acuut in de financiële problemen geraakt door de coronacrisis. Denk aan de ondernemer zonder opdrachten of de jongere die zijn baan kwijt is geraakt en zijn vaste lasten niet kan betalen”, zegt Van ’t Wout. “Voor veel anderen dreigt deze situatie. Het is van groot belang dat gemeenten voldoende armslag hebben om mensen met financiële zorgen goed te helpen.”

De bewindsman benadrukt dat het belangrijk is “dat mensen zich snel melden als ze in de knel komen”. Aan de andere kant wordt er ook ingezet op het signaleren van armoede bij gezinnen. Dit doen onder andere scholen. Vervolgens is het belangrijk dat die gezinnen snel, makkelijk en goed geholpen kunnen worden.

Het traject bij de gemeente waar mensen met schulden in terechtkomen, wordt korter. Gemeenten moeten sneller afspraken maken met de verschillende schuldeisers, zodat de persoon met schulden eerder geholpen kan worden.

Ook komt er een ‘waarborgfonds’ van 30 miljoen euro, waar de Tweede Kamer ook al eerder om had gevraagd. Hiermee worden onder meer zogenoemde saneringskredieten geregeld. Zo’n saneringskrediet zorgt ervoor dat de persoon met schulden nog maar aan een organisatie hoeft te betalen: de kredietverstrekker. Die zorgt er op zijn beurt weer voor dat de schuldeisers deels worden afbetaald en een deel van de schuld aan het einde wordt kwijtgescholden.