Een toenemend aantal huishoudens kampt met schulden. Dit probleem wordt vanwege de coronacrisis alleen maar erger. De Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Divosa en VNG pleiten voor een agenda met 5 punten om schulden terug te dringen.

Dit schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer, die op 18 juni overlegt met staatssecretaris Van Ark over armoede- en schuldenbeleid.

Extra inzet op 5 punten

De 5 organisaties – die samenwerken in het programma Schouders Eronder – willen extra inzet op:

  1. Met de menselijke maat schulden regelen: verminder betaalstress bij inwoners door coulanceregelingen schuldeisers, brede inzet pauzeknop en schuldenrust!
  2. Zorg voor versnelling in de reguliere schuldhulpverlening door collectief schuldregelen en het schuldenknooppunt.
  3.  Intensiveer de aanpak vroegsignalering en start proactief met de campagne rondom financiële gezondheid.
  4.  Borg bestaanszekerheid van onze inwoners en laat gemeenten als partner meedenken met het nieuwe stelsel i.p.v. de toeslagen.
  5.  Zorg voor voldoende financiële middelen voor schuldhulpverlening.