De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met gerechtsdeurwaarders over het delen van gegevens van mensen die een schadevergoeding krijgen wegens de toeslagenaffaire. Daardoor kan worden voorkomen dat op die compensatie direct beslag wordt gelegd namens schuldeisers.

Het kabinet stelde alle gedupeerden van het toeslagenschandaal eind vorig jaar een schadevergoeding van 30.000 euro in het vooruitzicht. Mensen die meer schade hebben geleden, krijgen die later ook nog vergoed. Aanleiding was een vernietigend rapport over de affaire van een parlementaire onderzoekscommissie.

Op aandringen van de Tweede Kamer is een pauze van een jaar ingesteld voor schulden die gedupeerden hebben bij private schuldeisers, zoals energiebedrijven, zorgverzekeraars of huurbazen. Zo moet voorkomen worden dat zij gelijk beslag laten leggen op die 30.000 euro.

Een probleem dat daarbij opgelost moest worden, is dat deurwaarders niet weten wie de gedupeerden precies zijn. Die informatie mag de Belastingdienst ook niet zomaar delen. Daarom wordt gebruik gemaakt van het systeem waarmee deurwaarders ook gegevens uitwisselen met organisaties voor schuldhulpverlening.

Het gaat volgens de brancheorganisaties KBvG en SNG om een bestaand IT-systeem dat al jaren in gebruik is. De privacy van betrokkenen kan mede daardoor voldoende worden gegarandeerd, stellen zij.