Door de coronacrisis verwacht Amsterdam in de komende maanden een groei van het aantal zelfstandigen (zzp’ers en andere ondernemers) met schulden. Daarom verdubbelt de gemeente tijdelijk de capaciteit voor schuldhulp. De gemeentelijke dienst Ondersteuning Ondernemers krijgt er vijf extra medewerkers bij en per stadsdeel gaan twee medewerkers zich specifiek toeleggen op zelfstandigen met schulden.

“De ervaring leert dat er vaak tijd zit tussen het ontstaan van financiële problemen en het moment waarop mensen hulp zoeken. Daarom zien we de toename nu nog niet, maar verwachten we die de komende maanden wel. Ik roep zelfstandigen dan ook op zich zo snel mogelijk te melden als ze in de problemen komen”, zegt wethouder Marjolein Moorman, die armoede en schuldhulpverlening in haar portefeuille heeft.

Zelfstandigen die gebruikmaken of hebben gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) krijgen van de gemeente de vraag of zij hulp willen bij hun schulden. “Des te vroeger we erbij zijn, des te beter kan worden voorkomen dat schulden gaan oplopen.”

Ruim 80.000 Amsterdammers zijn afhankelijk van hun inkomsten als zelfstandige. Het armoederisico is bij deze groep twee keer zo groot als bij werknemers in loondienst. Voor zelfstandigen die zijn getroffen door de coronamaatregelen en weer proberen op te krabbelen, kunnen schulden een grote drempel vormen, aldus de wethouder.