De meeste huishoudens komen in de problematische schulden door pech of overmacht. Het huidige strenge beleid in de schuldhulpverlening schiet daarom zijn doel voorbij. Bovendien kost het innen van de 3 miljard aan schulden de Staat jaarlijks tot 17 miljard euro. Die kosten kunnen flink omlaag, concludeert denktank De Argumentenfabriek in een rapport.

In het rapport, gefinancierd door de Rabobank, komt De Argumentenfabriek met aanbevelingen om de schuldhulpverlening effectiever te maken. De invoering van een schuldafhandelingsregister en een omkering van de bewijslast voor schulden zouden kunnen helpen bij het voorkomen van schulden.

De grootste verbetering kan volgens de denktank tot stand komen door de schuldafhandeling te versnellen: van de huidige vijf tot zes jaar, naar twee tot drie jaar. Dit is nu extra belangrijk omdat door corona het aantal huishoudens met problematische schulden naar verwachting sterk zal toenemen.

De Argumentenfabriek noemt de procedure nu ook niet effectief, omdat huishoudens waar het om gaat gedurende die vijf tot zes jaar in diepe armoede zitten. Dat leidt tot hogere zorgkosten, een groter ziekteverzuim, lagere arbeidsparticipatie, een hoger uitkeringsafhankelijkheid en een hogere onderwijsuitval bij de kinderen uit het gezin.

De meeste huishoudens komen in de problematische schulden door pech en overmacht. Voor die groep zou de overheid volgens De Argumentenfabriek moeten overgaan naar snellere kwijtschelding als de mogelijkheid om terug te betalen miniem is. Verder adviseert De Argumentenfabriek om een onafhankelijke functionaris aan te stellen die snel de verwijtbaarheid kan vaststellen.