De komst van het Digitaal Beslagregister is zowel gunstig voor mensen met schulden als voor gerechtsdeurwaarders en schuldeisers. Het register draagt eraan bij dat mensen met schulden in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien, doordat het beslagvrij inkomen wordt gewaarborgd. Daarnaast zorgt het ervoor dat onnodige gerechtelijke procedures en beslagen op inkomsten worden voorkomen als betaling daarvan niet mogelijk lijkt.