Deurwaarders mogen dagvaardingen, vonnissen en andere stukken voorlopig in de brievenbus doen. Ze hoeven zulke documenten niet langer persoonlijk te overhandigen, omdat dat het coronavirus in de kaart zou kunnen spelen.

Deurwaarders moeten de zogenoemde exploten in principe afgeven aan de geadresseerde zelf. Als ze dat niet doen, is juridisch niet zeker dat die de stukken heeft ontvangen. Dat maakt vervolgstappen moeilijk.

Maar als overhandiging op 1,5 meter afstand en volgens de andere coronavoorschriften kan, dan hoeft dat niet langer, zegt minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) Hij komt met een spoedwet om dat te regelen. Dekker laat aan deurwaarders zelf over wanneer ze voor de deurbel en wanneer ze voor de brievenbus kiezen.

Deurwaarders klaagden al langer dat ze in de knel komen tussen de coronavoorschriften en de wet. Ook de rechter moet “begrijpen dat het verplicht afstand houden nu prevaleert boven de ‘normale’ gang van zaken”, betoogden ze. Maar die oordeelde eerder deze maand in twee zaken dat deurwaarders wel degelijk nog moeten aanbellen. Daarop besloot Dekker de wet te wijzigen.