Zo zou de eis om hypotheken volledig af te lossen, moeten worden versoepeld. Onderwijl zou de hypotheekrenteaftrek moeten worden afgebouwd en zouden consumenten meer zeggenschap moeten krijgen over de opbouw van het pensioen.

DNB wijst op de risico’s van de relatief hoge schulden en bezittingen die te gevoelig zijn voor schommelingen in de markt. Als voorbeeld noemt DNB pensioenpremies die omhoog of omlaaggaan als de economie tegen- of meezit. Consumenten zouden daar hun bestedingen te veel op aanpassen. Hetzelfde geldt voor de huizen, die bijvoorbeeld als gevolg van economische tegenwind onder water kunnen komen te staan.