Dalende trend

Het aantal in een maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Juli had 4 zittingsdagen, terwijl juni 5 zittingsdagen had.

Voor een beter beeld van de ontwikkeling van het aantal faillissementen wordt daarom gekeken naar de voor zittingsdagen gecorrigeerde reeks. In juli en juni 2015 lag het zittingsdaggecorrigeerde aantal op het laagste niveau sinds januari 2009. Het aantal faillissementen piekte in mei 2013, daarna is er sprake van een dalende trend.

Meeste faillissementen in handel

Er zijn 412 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) in juli 2015 failliet verklaard. Daarmee komt het aantal faillissementen in de eerste 7 maanden van 2015 uit op 3.325. Dat is 19 procent minder dan in dezelfde periode van 2014.

De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel, namelijk 97. Het aantal faillissementen bij de financiële instellingen kwam uit op 69. De handel en de financiële dienstverlening tellen overigens ook de meeste bedrijven. Relatief gezien zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de branche vervoer en opslag (21).