Meer mensen met financiële problemen zoeken hulp bij Humanitas, een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland. Meer dan driekwart van de bijna tachtig afdelingen van de organisatie zag afgelopen jaar het aantal hulpvragen toenemen. Vooral in Amsterdam en Diemen, Noord-Limburg en de Noordoostpolder klopten meer mensen aan voor hulp.

Afgelopen jaar vroeg landelijk 14 procent meer mensen hulp aan bij het project Humanitas Thuisadministratie, waar vrijwilligers mensen helpen om hun financiële administratie op orde te krijgen. In Amsterdam en Diemen lag dat met 26 procent een stuk hoger. In 2022 vroegen 704 mensen om hulp, het jaar daarvoor waren het er 557. Ook in Noord-Limburg en de Noordoostpolder lag het aantal aanvragen hoger dan het landelijke cijfer, met respectievelijk 47 procent en 44 procent. In Noord-Limburg klopten 258 mensen aan voor hulp, tegenover 175 in 2021. In de Noordoostpolder steeg het aantal aanvragen van 317 in 2021 naar 458 in 2022.

In sommige zogenoemde financiële cafés steeg het aantal bezoekers volgens Humanitas met 50 procent, bijvoorbeeld bij de afdeling Amstelland waar gemeenten als Amstelveen en Aalsmeer onder vallen. In zo’n café kunnen mensen op een laagdrempelige manier anoniem binnenlopen voor een kopje koffie, terwijl vrijwilligers hen advies geven.

Volgens een woordvoerder van Humanitas komt de stijging niet zozeer doordat mensen de organisatie beter weten te vinden. “Lokaal doen we zeker ons best om te laten weten wat vrijwilligers voor de bewoners kunnen betekenen, maar we hebben geen grote campagne gehad. We denken dus dat de stijging te wijten is aan de gestegen problemen in het land.” De mensen die aankloppen voor hulp zijn bijvoorbeeld digibete ouderen of statushouders die de Nederlandse taal nog niet beheersen, maar ook mensen met een modaal inkomen, aldus Humanitas. “Ze komen niet meer rond en kloppen aan voor hulp.”

Humanitas heeft 78 afdelingen, verspreid door het hele land. Ongeveer 20.000 vrijwilligers organiseren jaarlijks honderden activiteiten om mensen te helpen hun leven weer op orde te krijgen. De vereniging richt zich op zes hoofdthema’s: hulp bij en na detentie, schuldhulpverlening, verlies, eenzaamheid, opvoeding en opgroeien. Alle hulp is gratis. Humanitas krijgt subsidie van gemeenten, naast donaties en sponsorgelden.