In totaal 875.000 schoolgaande en studerende jongeren werkte in de zomer van 2014. De overgrote meerderheid van hen (85 procent) had voor de zomer ook al een baan. Hun gemiddelde werkweek was veertien uur. De meesten werkten een vergelijkbaar aantal uren in beide perioden. In totaal 124.000 scholieren en studenten begonnen in de zomer van 2014 aan een baan. Deze groep jongeren werkte voor die tijd nog niet.

In de soort baantjes verandert er weinig. Werken in de winkel, supermarkt of horeca zijn in de zomermaanden al jaren het meest in trek.