Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer hier brieven over gestuurd, als voorbereiding op een debat dat donderdag wordt gehouden.

Verlagen naar bijstandsniveau
Als de gehandicapten met een zogenoemde Wajong-uitkering volgens de keuringsarts kunnen werken, wordt hun uitkering op 1 januari 2018 verlaagd naar bijstandsniveau. Nu krijgen deze jonggehandicapten volgens het ministerie nog 1.130 euro per maand, ofwel 75 procent van het minimumloon. Dat wordt na de verlaging 1.055 euro.

Koopkracht
Het kan volgens De Volkskrant nog wel zijn dat de uitkering de komende jaren verhoogd wordt om de koopkracht op peil te houden. Op dit moment hebben 250.000 mensen een Wajong-uitkering.

Arbeidsongeschikt
Van deze Wajongers zijn 67.000 volledig arbeidsongeschikt. Zij kunnen hun uitkering dus houden. Naar schatting 155.000 jongeren kunnen wel deels werken. Een kleine 100.000 doen dat al of hebben samen met het UWV al een werkplan opgesteld.

Daling in uitkeringen
Het aantal mensen met een Wajong-uitkering is voor het eerst in vijftien jaar gedaald, zo werd eerder dit jaar al bekend. In de eerste vier maanden van dit jaar kregen 515 mensen een nieuwe Wajong-uitkering, 90 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Nieuwe regelgeving
De daling wordt veroorzaakt door nieuwe regelgeving. Sinds dit jaar kan iemand alleen nog in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering als vaststaat dat werken niet meer mogelijk is. Mensen die voorheen in de Wajong kwamen, moeten nu een bijstandsuitkering aanvragen en krijgen begeleiding om te gaan werken.