Verbeteringen multiniveau-verdeelmodel
In 2015 is het multiniveau-verdeelmodel geïntroduceerd en voor het eerst gebruikt voor de verdeling van het macrobudget. Na de verdeling van de budgetten 2015 is het Sociaal Cultureel Planbureau in opdracht van staatssecretaris Klijnsma gestart met een verbeterproces. Per 1 januari 2016 worden enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt er vanaf die datum meer rekening gehouden met de structurele verschillen tussen gemeenten met betrekking tot de economische- en arbeidsmarktsituatie. Deze kwamen niet tot uiting als alleen gekeken wordt naar de kenmerken van huishoudens.

Verlenging tijdelijk vangnet
Als sprake is van een budgettekort over 2015 dan kan een gemeente een beroep doen op het tijdelijk vangnet. Per 1 januari 2016 kan een gemeente ook over 2016 een beroep doen op het tijdelijk vangnet.

Aanpassing eigenrisicoregime voor vangnetuitkering
Vanaf 1 januari 2016 komen bestedingen tot en met 105% van het definitief toegekende budget voor rekening van een gemeente. Compensatie via het vangnet is voor dat deel niet mogelijk. De financiële compensatie heeft alleen betrekking op dat deel van het  gemeentelijke tekort dat de 105% van het definitief toegekende budget overstijgt.