Zo zijn de tekst van de wet en de bedoeling van de Wet taaleis op sommige punten tegenstrijdig. Voorts bevat de wettekst een aantal onduidelijkheden. De uitvoering van de Wet taaleis levert daarom juridische, praktische, beleidsmatige en uitvoeringstechnische vragen op. Zo biedt de Wet taaleis geen oplossing als een bijstandsgerechtigde niet verschijnt bij de taaltoets waarmee zijn taalniveau objectief moet worden vastgesteld. Ook kan er worden getwist over de vraag of de bijstand moet worden verlaagd als een bijstandsgerechtigde tijdens de verlaging alsnog aan zijn inspanningsverplichting voldoet. Dergelijke vraagstukken kunnen bij de uitvoering leiden tot problemen en tot veel discussies.

Handreiking Wet taaleis

De auteurs van Schulinck Participatiewet hebben een Handreiking Wet taaleis geschreven om gemeentes bij de uitvoering van de Wet taaleis te ondersteunen. De Handreiking Wet taaleis van Schulinck bevat een overzicht van de gevolgen van de Wet taaleis voor de uitvoeringspraktijk en is een praktisch hulpmiddel voor de uitvoering. Klik hier voor een samenvatting van het wetsvoorstel en een preview van de Handreiking Wet taaleis.