Volgens DNB draagt het forse zogeheten onderbenutte arbeidspotentieel er waarschijnlijk aan bij dat de loonstijgingen in Nederland vooralsnog bescheiden blijven, ondanks het economisch herstel en de dalende werkloosheid.

600.000 + 1,5 miljoen
Naast de kleine 600.000 werklozen zijn er immer ook nog een miljoen parttimers en zzp’ers die eigenlijk meer uren willen draaien. Nog eens een half miljoen Nederlanders hebben de zoek tocht naar een baan opgegeven of zijn even niet beschikbaar, maar zouden wel graag willen werken. Deze mensen zijn de laatste jaren fors in aantal toegenomen. Ze tellen niet mee in de werkloosheidsstatistieken, maar een kwart van hen solliciteert wel op vacatures.