In 2010 was in de leeftijd 60 tot 65 jaar nog 4 procent werkloos. In het eerste kwartaal dit jaar was dit opgelopen naar bijna 10 procent, constateren de economen van de bank. Het totaal aantal 60- tot 65-jarigen daalde licht tussen 2009 en 2015, maar het aantal dat actief is op de arbeidsmarkt is in dezelfde periode met zo’n 180.000 gegroeid. Dat is een toename van bijna 50 procent. Een groot deel van deze zestigers slaagt erin werk te behouden of te vinden, maar het aantal werklozen loopt eveneens op.

Ouderen delven het onderspit
Volgens ING delven ouderen vaak het onderspit bij vacatures. Dit komt omdat ze doorgaans dure krachten zijn voor werkgevers.

Invoering gewijzigde ontslagrecht
Vorige maand is het gewijzigde ontslagrecht ingevoerd. Veel mensen zien hierin een nieuwe tegenvaller voor ouderen, blijkt uit een enquête van ING. De regering wil met de hervorming van het ontslagrecht meer dynamiek op de arbeidsmarkt creëren en het verschil verkleinen tussen mensen met een vaste baan en ‘outsiders’ als werklozen en flexwerkers.

Populariteit Wet werk en zekerheid
De nieuwe wet lijkt over het algemeen erg impopulair. Veel ondervraagden gaven ING te kennen dat zij denken dat niemand erbij gebaat zal zijn. De respondenten verwachtten ook niet dat flexwerkers en werklozen de vruchten zullen plukken van de nieuwe wet.

ING peilde het sentiment van consumenten over de arbeidsmarkt via een online-onderzoek waaraan volgens de bank tienduizenden mensen meededen.