Het CBS telde vorige maand 2000 werklozen meer dan in december. Het totaal aantal werklozen nam toe tot 645.000 personen. Daarmee is 7,2 procent van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. Dat percentage is even hoog als in december.

Licht stijgende werkloosheid
De werkloosheid daalde van maart tot en met september vorig jaar, maar die trend kwam vorig najaar ten einde. De toename in de afgelopen vier maanden komt vooral doordat er weer meer mensen op zoek gaan naar werk. Wie geen baan heeft maar daar ook niet actief naar zoekt, telt niet mee in het werkloosheidscijfer.

Stijgend percentage werkenden
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) noemde het ,,teleurstellend” dat de werkloosheid weer oploopt. Hij wees er echter op dat ook het aantal werkenden is gestegen. De afgelopen drie maanden kwamen er maandelijks zo’n 6000 werkenden bij in Nederland.

Langzaam afnemende jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid zakte vorige maand van 11,8 naar 11,7 procent. Volgens Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, verbeteren langzaam maar zeker de perspectieven voor jongeren. ,,De afgelopen maanden vinden steeds meer jongeren werk. Het aantal werkloze jongeren neemt langzaam af. Dat is doorgaans een teken van voorzichtig economisch herstel. De werkloosheid onder jongeren blijft echter nog altijd te hoog.”

Jongeren met kleine banen
Veel jongeren hebben een kleine baan, van minder dan 12 uur per week. Van de bijna 1 miljoen mensen met zo’n kleine baan is ruimschoots de helft jonger dan 25 jaar.