Dat het beter gaat, komt vooral door een toename van het aantal werkenden. Bezien over het hele laatste kwartaal van 2015 is de werkloosheid met gemiddeld 7000 mensen per maand afgenomen. Tegelijkertijd kwamen er per maand gemiddeld 3000 mensen met een baan bij.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken reageert positief op de cijfers. ,,De werkloosheid is nu onder de 600.000 personen. Dat is het laagste niveau sinds 2012”, zegt hij. ,,Er zijn nog steeds te veel mensen werkloos. Voor deze mensen komen er meer kansen, maar er komen ook meer mensen die weer gaan proberen om aan het werk te komen.”

December telde wel meer WW-uitkeringen dan een jaar eerder. Dat aantal groeide met 1,1 procent naar 446.000. Dit is volgens het CBS vooral te wijten aan ontwikkelingen in grootwinkelbedrijven, de horeca en het onderwijs. Ook is sprake van een administratief effect als gevolg van nieuwe regelgeving.

De werkloosheid onder jongeren kwam in december uit op 11,2 procent. In de eerste maanden van 2015 nam de jeugdwerkloosheid nog stevig af, van 11,8 tot 10,8 procent. Daarmee bereikte deze het laagste percentage in de afgelopen vier jaar. Daarna nam de werkloosheid onder jongeren weer wat toe. In de laatste drie maanden daalde het aantal werklozen echter weer met gemiddeld 2000 per maand.

In december 2014 was alles bij elkaar nog 7,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Terugkijkend op heel 2015 daalde de werkloosheid relatief het sterkst onder 25- tot 45-jarigen. De werkloosheid bij die groep bedroeg in december 6 procent. Bij 45-plussers was vorig jaar de minste verbetering zichtbaar. In die categorie zit nog altijd 6,4 procent werkloos thuis.