Dalende trend
In april zat de werkloosheid op een niveau van 7 procent. Begin dit jaar bedroeg het percentage nog 7,2.
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tevreden dat de dalende trend doorzet. ,,Het is prachtig nieuws dat de werkloosheid opnieuw is gedaald, doordat meer mensen aan het werk zijn. Ook daalt het aantal WW-uitkeringen. Dit zijn allemaal signalen dat het beter gaat met onze arbeidsmarkt.”

Toename aantal werkenden
Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan gemiddeld met 6000 per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. Doordat de beroepsbevolking vrijwel gelijk bleef, leidde de toename van het aantal werkenden tot een daling van het aantal werklozen, meldde het CBS donderdag.

Werkloosheidsuitkeringen
Het aantal lopende werkloosheidsuitkeringen is in mei voor de vierde maand op rij gedaald. Vorige maand hadden 416.000 mensen een WW-uitkering tegen 427.000 in april (min 2,5 procent). Net als in voorgaande maanden komt de relatief sterkste daling voor rekening van jongeren tot 25 jaar (-8,3 procent). Het aantal uitkeringen aan vijftigplussers bleef in mei vrijwel gelijk aan dat van april. In alle provincies daalde het aantal uitkeringen, het sterkst in Friesland. Vooral vanuit de bouwnijverheid en de uitzendbedrijven nam het aantal uitkeringen af in mei.

Werkloosheid jongeren
Het CBS constateert verder dat de werkloosheid onder jongeren vergeleken met een jaar eerder is gedaald. Was in mei 2014 nog 13 procent van de jongeren werkloos, in mei 2015 was dit 11,1 procent. Het werkloosheidspercentage onder jongeren daalde de afgelopen drie maanden vrijwel niet meer. Steeds meer jongeren meldden zich op de arbeidsmarkt, op zoek naar een baan.