De eurozone telde in oktober naar schatting ruim 17,2 miljoen werklozen ofwel 10,7 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder zat 10,8 procent zonder werk. In vergelijking met oktober 2014 is de verbetering een stuk groter. Destijds werd een werkloosheid van 11,5 procent gemeten.

In de gehele Europese Unie stabiliseerde de werkloosheid ten opzichte van september op 9,3 procent, terwijl een jaar eerder nog 10,1 procent van de bijna 22,5 miljoen inwoners geen betaald werk had.

De Nederlandse werkloosheid liep op maandbasis juist op, van 6,8 naar 6,9 procent. In oktober 2014 zat hier 7,1 procent zonder werk.