WW-uitkeringen (voor seizoeneffecten gecorrigeerd)
Het aantal voor seizoenseffecten gecorrigeerde WW-uitkeringen  is, na een aanvankelijke daling in het eerste halfjaar van 2015, in het 3e kwartaal weer toegenomen.  Er werden 429 duizend uitkeringen verstrekt eind september 2015. Dit is ten opzichte van eind juni 2015 een toename van bijna 11 duizend uitkeringen. In vergelijking met september 2014 zijn het er 3 duizend minder. Het aantal voor seizoeneffecten gecorrigeerde WW-uitkeringen tussen schommelt al twee jaar tussen de 418 duizend en 445 duizend uitkeringen.

Bijstand
In het derde kwartaal van 2015 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd nagenoeg gelijk gebleven. Er werden eind september in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) 383 duizend uitkeringen verstrekt. Het aantal bijstandsuitkeringen is sinds december 2014 toegenomen met ruim 6 duizend. De groei is wel afgenomen, want het aantal uitkeringen in de eerste drie kwartalen van 2014 steeg nog met 12,5 duizend. Vanaf februari 2015 beweegt zich het aantal bijstandsuitkeringen tussen de 381 duizend en 385 duizend uitkeringen en is het aantal uitkeringen min of meer stabiel.