Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de afname vooral toe te schrijven aan 25-plussers. De werkloosheid onder jongeren is de afgelopen maanden juist licht gestegen.

Werklozen
In maart telde het CBS 574.000 werklozen. In de afgelopen drie maanden zakte dit aantal met gemiddeld 5000 per maand.

WW-uitkeringen
Het UWV verstrekte vorige maand 470.000 WW-uitkeringen, duizend meer dan een maand eerder. Net als in februari nam vooral het aantal uitkeringen vanuit het grootwinkelbedrijf sterk toe, vanwege het faillissement van onder meer V&D.

Betaald werk
In het eerste kwartaal steeg het aantal mensen met betaald werk gemiddeld met 9000 per maand. Hierbij gaat het zowel om werklozen die weer aan de slag gaan, als om nieuwkomers die direct een baan vinden. Hun aantal overtreft het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Geen werk
Vorige maand had 65,5 procent van de 12,7 miljoen 15- tot 75-jarigen in Nederland een betaalde baan. Dat betekent dat 4,4 miljoen mensen in die leeftijdscategorie geen werk hadden. Daarvan worden er 574.000 aangemerkt als werkloos. De anderen zijn niet op zoek naar werk of zijn niet direct beschikbaar om aan de slag te gaan.