De werkloosheid in Nederland is in september gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lukte het duizenden mensen om in de laatste maand van de massale coronasteun aan het bedrijfsleven weer aan het werk te gaan.

De werkloosheid als aandeel van de beroepsbevolking is hierdoor gezakt naar 3,1 procent. Dat is hetzelfde percentage als in juli. In augustus constateerde het CBS nog een lichte toename. Hiermee waren in september 292.000 mensen werkloos.

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de in de zomermaanden weer diverse branches opengegaan, die eerder vanwege de coronamaatregelen gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd.

Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar volgens het statistiekbureau met gemiddeld 22.000 per maand naar 9,1 miljoen. Onder jongeren nam de arbeidsdeelname het meest toe.

Naast werklozen waren er in deze leeftijdsgroep ook nog 3,7 miljoen andere mensen die geen werk hadden. Zij hebben niet recent gezocht naar een nieuwe baan of waren er niet direct voor beschikbaar. Ze worden bij het CBS daarom niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 22.000 per maand gedaald.

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind vorige maand 207.900 WW-uitkeringen. Dat waren er 4700 minder dan in augustus. Net als in voorgaande maanden merkte het UWV vooral in de horeca en de catering een sterke afname, met een daling van dik 12 procent. Andere branches waarin sprake was van een relatief sterke daling van het aantal WW-uitkeringen waren de cultuursector, de schoonmaak en de detailhandel.