De werkloosheid neemt volgens Rabobank ook in 2016 maar langzaam af. Dat komt doordat tegenover de aantrekkende werkgelegenheid, ook een groeiend arbeidsaanbod staat. De bank spreekt van ,,een duidelijke smet” op de economische vooruitzichten.

Hoewel vrijwel alle bedrijfstakken profiteren van een stijgende vraag naar hun goederen en diensten, zijn veel sectoren nog altijd bezig met een inhaalslag om het verlies uit de crisisjaren goed te maken. Ook daardoor is de groei nog onvoldoende om de werkloosheid substantieel te laten afnemen.

Rabobank waarschuwt verder dat de afzwakkende groei van de wereldeconomie tot onzekerheid leidt over de export. Het aanhoudend economisch herstel in de eurozone legt wel een bodem onder de groei van de uitvoer, maar dat is dan weer te danken aan het ,,extreem ruime” monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De Amerikaanse Federal Reserve zal komend jaar juist aansturen op een normalisatie van het monetaire beleid. Mogelijk gaat al in december voor het eerst in jaren de rente iets omhoog. Een mogelijke bijwerking daarvan is dat de groei in opkomende markten als China een extra knauw krijgt

Rabobank raamt de economische groei in Nederland volgend jaar op 2,5 procent, na een expansie van naar schatting 2 procent dit jaar. Dat komt min of meer overeen met de prognose van 2,4 procent van het Centraal Planbureau (CPB).