Uit het onderzoek komt naar voren dat 28 procent van de bedrijven een daling verwacht van het aantal vaste medewerkers, terwijl 21 procent een stijging voorspelt van het aantal werknemers met een vast contract. Gevraagd naar de ontwikkeling van het flexibele personeelsbestand, komt er een percentage van 22 uit de bus dat een groeiend bestand van flexkrachten verwacht tegenover 13 procent dat rekening houdt met een krimpend aantal flexmedewerkers.

Aan het onderzoek namen 97 ondernemingen deel. Ze vormen volgens AWVN een afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven, zowel wat grootte betreft, sector als regio.