Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren groeide in de periode van 23 maart tot en met 19 april met 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven ging in de periode (week 13 tot en met 16) gemiddeld met 13 procent omhoog.

De sterkste groei vond plaats in de technische sectoren, waar ruim een kwart meer uitzendkrachten aan het werk waren dan een jaar eerder. In de industrie en de administratieve sectoren groeiden de uitzenduren met circa 10 procent.

De uitzendmarkt toont sinds het najaar van 2013 tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af.