Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren groeide in de afgelopen periode (week 17 tot en met 20) met 18 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven ging in de periode met 20 procent omhoog. De cijfers zijn fors beïnvloed door het aantal werkbare dagen in die periode. Deze periode telde twee werkbare dagen minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hiervoor is gecorrigeerd, aldus ABU.

Technische sector
De sterkste groei deed zich voor in de technische sector. Daar nam de omzet met 26 procent toe en de gewerkte uren met 28 procent. In de industrie steeg de omzet met 20 procent en de uren met 17 procent. In de administratieve sector was dat respectievelijk 16 en 15 procent.