In de laatste vier weken van 2014 nam het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren met 11 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in de technische sectoren steeg de vraag naar flexibel personeel fors. Daar was ruim 31 procent meer werk voor uitzendkrachten dan in de laatste weken van 2013. In de industrie en bij administratieve bedrijven konden 8 procent meer uitzendkrachten aan de slag.

Tekenen van herstel
In heel 2014 groeide de werkgelegenheid voor uitzendpersoneel met 7 procent. De uitzendmarkt toont sinds het najaar van 2013 tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af.