Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde in augustus 604.000 werklozen, oftewel een stijging van 1000 ten opzichte van juli. Dit kwam vooral doordat er in augustus 8000 mensen bij kwamen op de arbeidsmarkt. Die nieuwe werkzoekers vonden niet allemaal meteen een baan. Daartegenover staat dat per saldo 7000 mensen die eerst geen werk hadden, weer aan de slag gingen.

Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen zijn de onderliggende cijfers over augustus beter dan die over juli. Er zitten nog altijd zeer veel Nederlanders werkloos thuis, maar bezien over een langere termijn is de weg naar beneden wel ingezet. In een jaar tijd is de werkloosheid teruggezakt van 7,2 naar 6,8 procent. Het aantal mensen zonder baan dat wel op zoek was naar en beschikbaar was voor werk, lag in augustus circa 13.000 lager dan drie maanden eerder. Begin vorig jaar bevond het aantal werklozen zich op een piek van nog bijna 700.000.

In de categorie 25- tot 45-jarigen is de werkloosheid momenteel het laagst, met 5,4 procent. Bij 45-plussers ligt het cijfer op 6,4 procent. De jeugdwerkloosheid bedraagt nu 11,2 procent. Dat is iets meer dan drie maanden geleden, maar lager vergeleken met een jaar terug.

Augustus telde bijna 420.000 lopende WW-uitkeringen, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Dat is vrijwel evenveel als in juli en 2,5 procent minder dan in augustus vorig jaar. Er stromen de laatste maanden ook minder nieuwe mensen de WW in. Het UWV verstrekte dit jaar tot en met augustus bij elkaar 390.000 nieuwe WW-uitkeringen. Dat waren er 3,4 procent minder dan in dezelfde periode in 2014.