In totaal werden 5500 huurders vorig jaar uit huis gezet. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden en gaat het om alleenstaanden, blijkt uit een enquête van Aedes, de branchevereniging van corporaties.

Redenen voor het gedwongen vertrek
Behalve huurachterstand (84 procent van de gevallen) zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast redenen voor het gedwongen vertrek.

Voorkomen van huisuitzettingen
In 2015 spraken rechters 22.000 vonnissen uit om huurders uit te kunnen zetten, iets minder dan in 2014. Dat het maar in een kwart van de gevallen ook zo ver kwam, komt omdat de woningcorporaties ook na een vonnis in overleg met huurders uitzetting proberen te voorkomen. Belangrijkste taak van deze instellingen is het huisvesten van mensen met lagere inkomens.

Betalingsregeling
Verder sloten corporaties met 50.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. Ook wordt aan preventie gedaan door huisbezoeken en verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Andere schulden
Wanbetalers hebben vaak ook ergens anders schulden, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Omdat schulden daar voorgaan, schiet de huur er soms bij in. Ook wachttijden voor uitkeringen en toeslagen leiden tot schulden, aldus Aedes. De organisatie ziet daarom ook een belangrijke rol voor overheid en gemeenten bij het voorkomen huisuitzettingen.

Afspraken om huisuitzettingen te voorkomen
De Woonbond vindt het goed dat corporaties zich met succes inzetten om het aantal huisuitzettingen te verkleinen, door goede afspraken te maken bij betalingsachterstanden en door vroeg in te grijpen. Huurders die worden uitgezet komen in grote problemen terecht. Wel wijst de huurdersvereniging erop dat het onderliggende probleem van onbetaalbare huren alleen maar groeit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat de huur voor een half miljoen huishoudens te hoog is voor hun inkomen.